Evidenční záznamy kontrarozvědných a rozvědných útvarů StB

Podklady převzaté Archivem bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR.

Seznamy evidovaných osob podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb.

Do seznamu jsou doplněny tzv. objektové svazky, osoby evidované na první správě, osoby evidované bez dat narození.
V následující tabulce si můžete stáhnout nebo prohlédnout seznam ve formátu .xls. Dále si můžete stáhnout nebo prohlédnout ve formátu .tif vyjádření osob k jejich evidenci.

Poznámka „ * “ – Archiv bezpečnostních složek od Ministerstva vnitra ČR převzal soubor pravomocných rozsudků, kterými se určuje, že evidence některých osob je neoprávněná. Toto označení (nebo jeho absence) má pouze informativní charakter a nemůže být proto použito jako průkazní materiál pro úřední jednání. V případě, že se domníváte, že je toto označení chybné, nebo že v některém případě takové označení chybí, obraťte se prosím na Archiv bezpečnostních složek. Toto označení rovněž může být v budoucnu doplňováno v případech, kdy bude soudem o neoprávněnosti evidence konkrétní osoby teprve rozhodnuto.

NázevK nahlédnutíKe stažení
Seznam evidovaných osob, zveřejněný podle §7 zákona č 107/2002 Sb.
vedených v registračních protokolech StB
A - GZIP A - G
H - KšZIP H - Kš
Ku - PoZIP Ku - Po
Pr - TZIP Pr - T
U - ŽZIP U - Ž
XLS - 19,1 MBZIP XLS - 5,4 MB
Seznam evidovaných osob, zveřejněný podle §7 zákona č 107/2002 Sb.
vedených v archivních protokolech StB
A - LZIP - A - L
M - ŽZIP - M - Ž
XLS - 6,6 MBZIP XLS - 2,1 MB
Seznam evidovaných osob, zveřejněný podle §7 zákona č 107/2002 Sb.
vedených na I. správě SNB
XLS - 795 kB ZIP - XLS - 255 kB
Příloha č. 3 - vyjádření osob k faktu jejich registraceZIP - TIF - 7,97 MB

Aktualizováno Archivem bezpečnostních složek k 15.5.2009

NázevK nahlédnutíKe stažení
Seznam evidenčních záznamů vedených na I. S SNB zveřejněných podle § 7 zákona č. 107/2002 Sb. – doplněkXLS - 142 kB ZIP - XLS - 44kB

Seznam objektových svazků

NázevK nahlédnutíKe stažení
Seznam objektových svazků vedených v registračních protokolech StBXLS - 2,1 MBZIP XLS - 623 kB
Seznam objektových svazků vedených v archivních protokolech StBXLS - 572 kB ZIP - XLS - 179 kB
Seznam objektových svazků vedených v registračních protokolech na I. správě SNBXLS - 64 kB ZIP - XLS - 16 kB

Seznam personálních spisů zpřístupněných do 31.12.2004

Vysvětlivky a zkratky