Úřední deska Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek
Siwiecova 2428/2
130 00 Praha 3

Poštovní adresa: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

Elektronická adresa: info@abscr.cz

ID datové schránky:

6r3afce

IČO:

75112817

DIČ:

CZ75112817

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

html, pdf, doc, jpg, rtf, xls, txt

Úřední hodiny – podatelna:

 • Pondělí – pátek: 10.00–13:30

Organizační struktura

Další kontakty

Případné platby lze poukázat:

 • Název účtu: Archiv bezpečnostních složek
 • Číslo účtu: 0-6926031/CZK
 • IBAN: CZ 51 0710 0000 0000 0692 6031
 • BIC (SWIFT): CNBACZPP
 • Název banky: Česká národní banka
 • Variabilní symbol: 9

Platby lze rovněž poukázat poštovní poukázkou typu „A“ s uvedením výše cit. bankovního účtu.

Důvod a způsob založení:

Archiv bezpečnostních složek byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1.8.2007.

Příjem žádostí a dalších podání:

Příjem podnětů a stížností je na konkrétní poštovní adrese nebo osobně na podatelně v sídle Archivu.

Opravné prostředky:

Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí Archivu (zákon č. 106/1999 Sb.) náleží do působnosti Ústavu pro studium totalitních režimů.

Formuláře:

Lze najít a vyplnit osobně v podatelně Archivu a na jednotlivých badatelnách Archivu (Siwiecova, Na Struze, Brno-Kanice).

 1. formulář podle zákona č. 499/2004 Sb.: DOC, RTF, PDF
 2. badatelský list: DOC, RTF, PDF
 3. žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení: DOC, RTF, PDF
 4. žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.: DOC, RTF, PDF

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv:

Archiv potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně, zasláním zprávy, která musí být podepsána elektronickou značkou archivu. Archiv zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Archiv zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána. Pokud se zpráva o doručení vrátí archivu jako nedoručitelná, archiv provede jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archívu (moderní operační systémy MS Windows) .

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy ABS

Nabídka služebních míst

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent – archivář v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů v Archivu bezpečnostních složek
Přílohy:

Zveřejněno dne 10. března 2017

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – archivář v Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů v Archivu bezpečnostních složek
Přílohy:

Zveřejněno dne 10. března 2017Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Archiv bezpečnostních složek v souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil prošetřovatele, kterým je JUDr. Květoslava Čadská, a zřídil

 • oznamovací e-mailovou adresu ombudsman@abscr.cz pro příjem oznámení v elektronické podobě
 • schránku s označením „OZNÁMENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ
  podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu“ pro příjem oznámení v listinné podobě, umístěnou v sídle Archivu bezpečnostních složek na adrese Siwiecova 2, Praha 3 před vnitřním vchodem do Knihovny Jána Langoše.