E. Archivní fondy Zpravodajské správy Generálního štábu

Zpravodajská správa Generálního štábu nebyla jako jediná zpravodajská služba organizována pod ministerstvem vnitra, ale podléhala velení ČSLA, v níž byla mimo jiné jako jediná složka oprávněna vydávat informace o armádách NATO vládním orgánům. Po roce 1948 byla budována po svém sovětském vzoru GRU. Činnost spočívala především v získávání a vyhodnocování zpravodajských informací, v řízení práce rezidentur a vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí. Zpracovávala rozbory vojenské a politické situace v zájmových prostorech, řídila rozvoj výzvědné techniky, vytvářela šifrovací klíče, luštila nepřátelské šifry ad. Československá vojenská zpravodajská služba byla hodnocena velmi kladně, např. v roce 1968 se podílela z 55 % na získaných zprávách I. kategorie (zprávy vysoké důležitosti).

Neoperativní dokumenty vzniklé činností ZS GŠ z let 1951–1990 jsou uloženy v rozsahu 351 archivních kartonů. Obsahují např. vnitřní rozkazy náčelníka ZS GŠ, zápisy z porad, záznamy, zápisníky koncipientů, deníky spisů, plány úkolů, plány průzkumu a sledování, výukové materiály ad.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Zpravodajská správa Generálního štábu1951-1990oddělení operativních svazků a vyšetřovacích spisů75,9 bm