Správa sledování (IV. správa)

Fond obsahuje řadu rozkazů, směrnic, instrukcí k problematice sledování. Dále je ve fondu obsažena poměrně ucelená řada tzv. protokolů sledování, které umožňují dobře vysledovat jednotlivé akce, které Správa sledování prováděla pro čs. kontrarozvědku a další správy Ministerstva vnitra. Torzovitě jsou také zachovány tzv. týdenní svodky sledování z 80. let 20. století a také tzv. čtrnáctidenní informace z let 1985-1988. Část materiálů tvoří také plány práce a jejich vyhodnocení, rozbory hospodaření správy, kádrový a personální materiál a agenda vnitřního odboru.

názevoznačení fondučasové rozmezíinventářumístěnímetráž
Správa sledování (IV. správa) A 25 1948 - 1990 Inventární soupis k archivnímu fondu A 25 oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra 15,20 bm