Pracoviště v Kanicích navštívili kolegové ze Zemského archivu v Opavě

V pátek 16. září 2016 navštívili pracoviště ABS v Kanicích, kde sídlí oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV, kolegové archiváři ze severomoravských a slezských archivů. Příjemné setkání s více než čtyřmi desítkami archivářů zahájila ředitelka Světlana Ptáčníková úvodní přednáškou o organizaci a historii našeho archivu i o úkolech, které ABS řeší. Poté si kolegové prohlédli některé depozitáře a výstavky zajímavých archiválií, badatelnu i kanické pracoviště digitalizace. Snad se jim u nás líbilo…

Úvodní slovo ředitelky … … se setkalo s velkým zájmem. Návštěvníci si prohlíží jeden z depozitářů oddělení. Nelíčený zájem nepolevuje ani v dalším depozitáři. Paní ředitelka opět v akci u archivních materiálů bývalé StB. Zaujal i obsah depozitáře s personálními materiály. Badatelna s nabídkou publikací ABS. … a ještě snímek na památku. … a pak rychle do autobusu.