Kontakty

 • Poštovní adresa: Archiv bezpečnostních složek, Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
 • E-mail: info@abscr.cz
 • ID datové schránky: 6r3afce


Ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
 
Mgr. Světlana Ptáčníková

 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 277
 • Fax: + 420 222 718 944
 • E-mail: sekretariat@abscr.cz

Kancelář ředitelky Archivu

 • Vedoucí kanceláře:
 • Sídlo:
 • Telefon:
 • Fax:
 • E-mail:

Zástupce ředitelky Archivu bezpečnostních složek
a vedoucí oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra:
 
Mgr. Petr Zeman

 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 130 (sekretariát), +420 221 008 131
 • E-mail: petr.zeman@abscr.cz

Oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů (1. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Xenie Penížková
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4–Braník (v této budově není badatelna ani podatelna)
 • Telefon: + 420 221 008 348
 • E-mail: xenie.penizkova@abscr.cz
 • Badatelna Praha – Siwiecova - Badatelna dočasně uzavřena.

Oddělení archivních fondů Federálního ministerstva vnitra (2. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Zeman
 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 130 (sekretariát), + 420 221 008 131
 • Fax: + 420 222 511 917
 • E-mail: petr.zeman@abscr.cz
 • Badatelna Na Struze

Oddělení archivních fondů MV ČSR, StB a vojsk MV (3. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: PhDr. Iva Kvapilová
 • Sídlo: Kanice
 • Poštovní adresa: P.O. BOX 29, Vlkova 2481/4, 628 00 Brno
 • Telefon: +420 221 008 170, + 420 545 227 302
 • Fax: + 420 545 227 563
 • E-mail: iva.kvapilova@abscr.cz
 • Badatelna Kanice

Oddělení pro naplňování zákona č. 262/2011 Sb. (4. oddělení)

 • Vedoucí skupiny: Mgr. Tomáš Bursík
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4–Braník (v této budově není badatelna ani podatelna)
 • Telefon: +420 221 008 351
 • Fax: +420 222 718 944
 • E-mail: tomas.bursik@abscr.cz

Oddělení digitalizace a ochrany archiválií (5. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Mgr. Juraj Kalina
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4–Braník (v této budově není badatelna ani podatelna)
 • Telefon: 221 008 315
 • Fax: +420 222 718 944
 • E-mail: juraj.kalina@abscr.cz

Oddělení informačních technologií a evidencí (6. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Ing. Vladimír Kalina (pověřen řízením)
 • Sídlo: Branické nám. 777/2, Praha 4–Braník (v této budově není badatelna ani podatelna)
 • Telefon: 221 008 229
 • Fax: +420 222 718 944
 • E-mail: vladimir.kalina@abscr.cz

Oddělení ekonomiky a provozu (7. oddělení)

 • Vedoucí oddělení: Ing. Gabriela Kremlová, MBA
 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 101
 • Fax: + 420 222 718 944
 • E-mail: gabriela.kremlova@abscr.cz

Badatelna Praha – Siwiecova

Badatelna je po dobu rekonstrukce budovy dočasně uzavřena.

Badatelna Praha – Na Struze

 • Kontaktní osoba: PhDr. Jitka Bílková
 • Sídlo: Na Struze 3, Praha 1
 • Telefon: + 420 221 008 134
 • Fax: + 420 222 511 917
 • E-mail: badatelna.struha@abscr.cz

Badatelna Kanice

 • Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Urbánková
 • Sídlo: Kanice
 • Poštovní adresa: P.O. BOX 29, Vlkova 2481/4, 628 00 Brno
 • Telefon: + 420 221 008 178
 • Fax: + 420 545 227 563
 • E-mail: badatelna.kanice@abscr.cz