Elektronický archiv

Vážení badatelé,

vítejte na stránce Elektronického archivu ABS.

Elektronický archiv znamená velkou změnu ve způsobu zpřístupňování archivních materiálů badatelské veřejnosti. Jedná se o systém přístupu k digitalizovaným archiváliím, který představuje značné zlepšení ochrany archiválií a zrychlení čekací doby na jejich zpřístupnění. Výhledově bude systém zpuštěn prostřednictvím webové služby, díky níž bude možné studovat archiválie po internetu.

Digitalizované archiválie jsou v Elektronickém archivu řazeny podle struktury archivních fondů ABS. Postup při bádání v elektronickém archivu si můžete přečíst v návodu.

Návod k bádání v elektronickém archivu:

  1. Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, jak je zvyklý. Pokud ještě badatel nevlastní badatelský list, vyplní jej.
  2. Badatel následně požádá dozor na badatelně o přístup do systému elektronické badatelny.
  3. Po usednutí k počítači vyplní badatel do kolonky „Jméno“ uživatelské jméno na přidělené obálce a do kolonky „heslo“ uživatelské heslo, které je uvnitř obálky.
  4. Při bádání v elektronickém archivu je nutno do kolonky „archivní číslo“ zadat signaturu nebo její část. Část požadované signatury musí obsahovat alespoň čtyři znaky.
  5. Po zobrazení samostatné signatury nebo seznamu signatur odpovídajících zadání si badatel vybere požadovanou archiválii a klikne na její řádek. Následně si badatel může libovolně přepínat mezi jednotlivými skeny. Náhled je zobrazen v pravém dolním rohu. Pro zvětšení požadované archiválie je nutno kliknout na ikonu fotoaparátu nad náhledem.
  6. Badateli je umožněno pořizovat tištěné reprodukce digitálních kopií archiválií, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku Archivu bezpečnostních složek. Kliknutím na ikonu tisk se vytiskne právě nahlížená strana.
  7. Po ukončení práce v elektronické badatelně je badatel povinen odhlásit se (zavřít okno) ze systému a oznámit ukončení bádání dozoru badatelny, popř. uhradit poplatky spojené s pořizováním reprodukcí.