Den otevřených dveří se poprvé konal ve všech čtyřech budovách

Tentokrát přesně na Mezinárodní den archivů – ve čtvrtek 9. června 2016 – mohli zájemci navštívit jak společnou budovu ÚSTR a ABS v Siwiecově ulici, tak budovy Archivu v Braníku a Na Struze, a ovšem také v Kanicích. Televiznímu štábu sice stačilo pro reportáž (sledujte cca od 18. minuty) jediné místo, ale našli se i nadšenci, kteří stihli navštívit tři. Prostřednictvím našich fotografií můžete ovšem navštívit všechna.

Den otevřených dveří v Braníku

Pracoviště Archivu bezpečnostních složek na Branickém náměstí bylo 9. června 2016 otevřeno vůbec poprvé – a mělo opravdu co nabídnout. Je to sice jediná ze čtyř našich budov, kde pro veřejnost není badatelna, ale pro tuto příležitost dočasně vznikla i zde. Nabízely se v ní k rozebrání Sborníky ABS a odborní archiváři odpovídali na dotazy návštěvníků. Těch sem – navzdory poloze mimo centrum – zavítalo hodně.

Byly tu k vidění originální zajímavé archiválie, ale také dobové filmy, které jsou výtvorem SNB. A začínal tu i kvíz „Co je to tady za hnusnou máničku?“ – parodie na známou hlášku herce Miroslava Donutila z filmu Pelíšky. V duchu „mániček“ se totiž odehrával i program komentovaných prohlídek. Ty probíhaly každou hodinu od 11 do 17 hodin a pro velký zájem jsme ještě jednu přidávali.
Všichni si samozřejmě vyslechli, co lze v našich fondech dohledat (řeč o tom byla v nejnovějším depozitáři ABS), a ukazovali jsme, jak komplikovaný může být proces digitalizování archiválií. Restaurátoři se pochlubili přístrojem Neschen C500, který je v ČR ojedinělý. Odkyseluje papír, aby archiválie vydržely déle a v lepším stavu. K vidění pak bylo i právě probíhající restaurování vyšetřovacího spisu k procesu s Miladou Horákovou.

Pro návštěvníky jsme ovšem připravili i stylový „zážitkový program“: cestou potkávali různé „živé obrazy“ a byli vtaženi do zinscenovaného zatýkání „mániček“. Kdo chtěl, mohl si také nechat v evidencích ABS prověřit (či jak se lidově říká: „vylustrovat“) jakoukoliv osobu, a nakonec si třeba odnést jednu z publikací, které vydává Ústav pro studium totalitních režimů.
Ochutnat naše občerstvení a získat tak pravé recepty od nefalšovaných archivářek, to už byl jenom doplněk. A rovnou vymýšlíme, čím Vás překvapíme příští rok!

Budova ABS na Branickém náměstí, kam běžně veřejnost nechodí, 9. června přivítala kolem stovky návštěvníků (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) V improvizované badatelně bylo možno (kromě občerstvení) zhlédnout filmy provenience SNB (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Návštěvníci si mohli prohlédnout i originální archiválie. Na nesčetné otázky odpovídali odborní archiváři. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Děti si mezitím mohly hrát v dětském koutku. Vyzkoušely si nejenom složení archivní krabice, ale vlastnoruční obrázek pak mohly i uložit do depozitáře. Stali se z nich tak praví archiváři. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Účastníci si mohli složit a odnést vlastní archivní karton. Plánek tak nesloužil jenom k orientaci po zastaveních komentované prohlídky, ale i jako památka na náš Den otevřených dveří. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Při prohlídce budovy si návštěvníci mohli zahrát kvíz „Co je to tady za hnusnou máničku?“ Nejednalo se o Gagarinovy bratry, ale o osoby, které byly v minulosti sledovány StB. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Cestou jste mohli potkat nápovědy ve formě obrázků a jiných výjevů ze života našich „mániček“ (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) V Braníku najdete cca 4,5 běžných kilometrů archiválií z celkových více než 17 běžných kilometrů, které ABS spravuje. Jedná se především o tzv. svazkovou agendu StB, která je velice badatelsky využívána. Celkově ABS registruje přes 4500 badatelských návštěv ročně. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Pohybovat s regály v našem novém depozitáři lze celkem lehce. Přesvědčit se o tom mohl každý. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Přístupná byla téměř všechna místa v budově, některá však jen na vlastní nebezpečí. Mohli jste se stát během chvilky i emigrantem. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Jak složitý může být proces digitalizace archiválií? Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení digitalizace schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu. Fotografie lze upravit i ve speciálním programu, takže se mohou stát čitelnější než originální předlohy. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) V restaurátorské dílně jste mohli vidět, jak pokračuje restaurování vyšetřovacího spisu k procesu s Miladou Horákovou, ale také vyzkoušet si, jak lehký je tzv. japonský papír, a prohlédnout si další speciální pomůcky určené k ochraně archiválií a k péči o jejich fyzický stav. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Pomocí stroje Neschen C500, který je v České republice unikátní, lze hromadně odkyselovat archivní papír. Celý proces byl k zhlédnutí pouze v budově v Braníku. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Jaké byly formy komunistického odboje a rezistence, předvedli naživo historici ze 4. oddělení ABS. Rozdávali letáky, vykřikovali protistátní hesla „u piva“ a poslouchali undergroundovou hudbu či vysílání Svobodné Evropy. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) „Oživlé archiválie“ byly krátce vyslechnuty a vzápětí… (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) …bohužel zatčeny. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) O komplikovaném systému vyhledávání v našich evidenčních pomůckách bylo možno pohovořit v improvizovaném „lustračním koutku“. Zájemci zde „lustrovali“ osoby, o které mohla mít StB z nejrůznějších důvodů zájem. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Jaké momentálně probíhají výstavy, jaké se dokončují projekty, jaké se chystají konference či jaká bude další spolupráce s ABS, vyprávěli historici z Ústavu pro studium totalitních režimů (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) Některé publikace, které vydává ÚSTR, byly volně k rozebrání. Výhodou tak bylo přijít včas. (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016) I příští rok určitě budete moci přijít ochutnat recepty našich archivářek, sledujte proto naše webové stránky – a těšíme se na viděnou! (Praha, ABS Branické náměstí, 9.6.2016)

Den otevřených dveří v Kanicích

Také moravské pracoviště Archivu bezpečnostních složek bylo v rámci Dne otevřených dveří přístupné. Do Kanic u Brna zavítala přibližně padesátka zájemců, kteří si vyslechli úvodní slovo o historii a současnosti archivu, zhlédli vybrané instruktážní, výukové a propagandistické filmy s bezpečnostní tématikou a za doprovodu archivářů – samozřejmě s výkladem – si prohlédli depozitáře a reprezentativní druhy archiválií. Seznámili se také jak s procesem digitalizace, tak s provozem badatelny.

Už budou čtyři hodiny? Zájemci o návštěvu archivu čekají před budovou (Kanice u Brna, 9.6.2016) Návštěvníci vcházejí dovnitř… (Kanice u Brna, 9.6.2016) …řadí se u vchodu a těší se na exkurzi (Kanice u Brna, 9.6.2016) Všechny očekává usměvavý personál… (Kanice u Brna, 9.6.2016) …aby podal odborný výklad (Kanice u Brna, 9.6.2016) Jídelna se proměnila v přednáškový sál… (Kanice u Brna, 9.6.2016) …a začíná se plnit (Kanice u Brna, 9.6.2016) Ani židle už nestačí (Kanice u Brna, 9.6.2016) Vedoucí oddělení právě podává zasvěcený výklad… (Kanice u Brna, 9.6.2016) …návštěvnici pozorně naslouchají (Kanice u Brna, 9.6.2016) Připravené archiválie čekají na prezentaci (Kanice u Brna, 9.6.2016) Relikty zašlých časů (Kanice u Brna, 9.6.2016) Co vlastně skrývají tyto kartony? (Kanice u Brna, 9.6.2016) Opravdu zajímavé materiály! Můžeme si je přijít prostudovat podrobněji? (Kanice u Brna, 9.6.2016) Samozřejmě! Jste vítáni! (Kanice u Brna, 9.6.2016)

Den otevřených dveří v Siwiecově

Ústav pro studium totalitních režimů je sice ve veřejnosti známá „značka“, ale předvést jeho činnost v reálném čase je téměř nemožné: zpravidla byste viděli jen lidi zahloubané do papírů, kterak se dlouhé minuty ani nepohnou, případně jiné, kteří dlouhé hodiny vášnivě debatují o něčem, z čeho neodborník sotva pochytí téma. Návštěvníci budovy v Siwiecově ulici proto možná víc vyslechli než zhlédli, nicméně mohli alespoň vstoupit do několika příjemných prostor. Třeba do knihovny, která v posledním čase značně prokoukla. Zatímco dřív sloužila jen zdejším historikům, dnes do ní může přijít i kdokoli zvenčí – a když ne pro knihu, tak třeba pro radu.

Pro veřejnost je v budově otevřena také badatelna – ta ovšem patří Archivu bezpečnostních složek. Jeho ředitelka Světlana Ptáčníková tu vítala hosty osobně a podávala zasvěcený výklad o fungování archivu i o možnosti dálkového připojení skrze e-badatelnu.

Také ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra se pozdravil se všemi návštěvníky: vstup do ředitelny byl totiž jednou z „atrakcí“. A zejména v případech, kdy prohlídkové skupinky byly nepočetné, vznikl prostor i k neformální debatě.

Další debatní příležitostí byla návštěva u kolegů ze vzdělávacího oddělení. Ukázali totiž, jak si představují správné hodiny dějepisu (což se mohlo dost lišit od zážitků, které máme ze škol) a co všechno dělají na podporu výuky.

Samostatná prezentace přiblížila projekt Paměť národa. Ten mnozí návštěvníci znali z médií, ale ne všichni si ho spojovali s naším ústavem – a ne každý měl představu, kolik je za ním práce.

Samozřejmě byly k vidění i publikace, které ÚSTR vydává – a i zasvěceného člověka občas překvapí, kolik jich vlastně je. Některé si mohli zájemci odnést, jiné byly k zakoupení v knihovně.

Na rozdíl od loňska Den otevřených dveří nekončil večerním programem v garáži, ale v divadle Na Perštýně, kde své brány otevřelo Virtuální muzeum Gulag Online.

Archiv bezpečnostních složek má badatelnu i v Siwiecově ulici. Ne vždy se vám tu bude věnovat přímo ředitelka Světlana Ptáčníková, ale objednané archiválie vám tu předloží ochotně a rádi. (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016) Paměť národa je velký projekt, na kterém ÚSTR už několik let spolupracuje s Českým rozhlasem a neziskovou organizací Post Bellum (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016) Vydavatelská činnost ÚSTR je poměrně bohatá a v posledních letech roste (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016) Knížky domů si u nás zatím půjčit nemůžete, ale v knihovně se dají studovat. Krom toho vám knihovnice poradí, kde kterou literaturu sehnat. (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016) Běžně se veřejnost do ředitelny nedostane. Tentokrát ale ředitel Zdeněk Hazdra prozrazoval i detaily připomínající dobu, kdy tu ještě sídlil ministr informatiky. (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016) Ve vzdělávacím oddělení byla příležitost vidět DVD, která od nás zdarma dostávají všechny české školy, ale také debatovat o tom, jak by se moderní dějiny ve školách daly učit nově (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016) Chcete vědět, co pro veřejnost pořádáme? Stačí se upsat. To ostatně můžete kdykoli – nejenom v Den otevřených dveří. (Praha, ÚSTR a ABS Siwiecova ulice, 9.6.2016)

Den otevřených dveří Na Struze

Zatímco před rokem mohli pražští zájemci navštívit dopoledne Archiv bezpečnostních složek a odpoledne Ústav pro studium totalitních režimů, letos byla otevřena obě místa zároveň, a navíc k nim poprvé přibyla i budova v Braníku. Vznikla tedy značná „konkurence“, ale i tak si dům v centru Prahy v ulici Na Struze 3 přišlo prohlédnout úctyhodných 90 návštěvníků – stejně jako loni.

Mezi prvními byli studenti středních škol (Gymnázium Evolution Jižní Město a Gymnázium Karla Čapka v Dobříši), pro ty se totiž otevíralo už brzy ráno – ještě dřív, než mohla přijít veřejnost. Jak na ně zážitková exkurze zapůsobila, můžete posoudit sami:
Hned po příchodu jsme byli uvítáni usměvavou slečnou archivářkou. To některé překvapilo, jelikož si neuměli představit, že by měl člověk zabývající se historií a starými archiváliemi – jak nám byl termín starých dokumentů a předmětů řádně upřesněn – takovou radost ze života, natož aby byl schopen úsměvu. Následně nám byl upřesněn také termín samotného archivu, tedy nikoliv skladu starých papírů, kam se běžný smrtelník nedostane, nýbrž centra pro výzkum, digitalizaci, uschování ale hlavně vyhledávání a poskytování archiválií pro další prostudování. /…/ Osobně musím říci, že byl program archivu hezky připravený. Celou dobu prohlídky jednotlivými částmi instituce nás doprovázela rekonstrukce výslechu osoby, která podepsala Chartu 77. Tento pamětník nakonec osobně vystoupil v jedné ze scének a poté odpovídal na naše zvídavé otázky. /…/ Návštěvu archivu zajisté doporučuji. Můžete si tu i vy dohledat a zjistit minulost vaší rodiny či těch, co jí způsobovali různé problémy, i to, co o ní minulý režim věděl. (Více si můžete přečíst zde: Míra Astl: Výlet 5.A do minulosti.)

Samozřejmě i v pracovišti Na Struze se veřejnost mohla seznámit s chodem archivu i jeho specializovaných pracovišť a dostala se na jinak nepřístupná místa. A během komentovaných prohlídek se hosté i zde setkali s „oživlými archiváliemi“ – prožili si pohnuté příběhy lidí, o nichž se mohou dočíst v písemnostech uložených v ABS. Jak to bylo působivé, dokládá i reflexe Otakara Michla. Ten byl natolik ochotný, že kvůli jednomu zastavení v rámci komentovaných prohlídek znovu podstoupil inscenovaný výslech StB:
Těžko hledám slova, kterými bych vyjádřil poděkování a vděčnost za to, co jste pro mne udělali ve čtvrtek dne 9. 6. 2016. Datum, které z mé mysli nic nevymaže. Reminiscence na doby zdánlivě zašlé mě vehnaly do stavu změněného vědomí, ve kterém se stále nacházím a nejspíš po nějakou dobu se ještě nacházet budu. Není se mnou kloudná řeč, chovám se podivně a v duchu si kladu řadu otázek, na které nenacházím odpovědi. K tomu jste mě přiměli a já jsem tomu rád.
Nejsem hrdina a nikdy jsem jím netoužil být. Co jsem dělal, dělal jsem proto, že se mi to líbilo a měl jsem to rád. Nepřemýšlel jsem o tom, že ti, kterým se to nelíbilo, budou ubližovat mně i mým blízkým, kteří se nikdy ničeho nedopustili. A byly i důsledky. Mé matce, o tom jsem přesvědčen, zkrátili život. Moje sestra mě začala nenávidět tak, že mě okradla o byt. Vy dobře víte, že i dnes se nám mnozí posmívají a zesměšňují vše, co jsme dělali – na úžasné bázi „čím chabější argument, tím větší a hlasitější huba“. Proto jedno mé velké poděkování patří všem, kteří se v plahočení za obnažením pravdy často potýkáte s větrnými mlýny. A já vám k těm půtkám z celého srdce upřímně přeji dostatek energie a odolnosti proti všem formám dehonestace, které také býváte vystaveni.

Plánek prohlídky a zároveň první aktivita pro návštěvníky – Dokážete složit archivní karton? (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Při příchodu do badatelny si každý zájemce mohl vzít Sborník ABS anebo starší čísla Sborníku AMV (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) V badatelně se hosté mohli občerstvit a v klidu se s dortíčkem upečeným ochotnými archivářkami posadit, zhlédnout filmy provenience SNB a vyčkat začátku komentované prohlídky (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Byla připravena i výstavka zajímavých archiválií – včetně transparentu z prvomájového průvodu s protirežimním heslem (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Archiválie opravdu nemusejí být jen papírové: zde jsou klíče a jiné osobní věci, které se našly v kapse kabátu, který měl na sobě v den spáchání sebevraždy Emanuel Moravec (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Prvními návštěvníky byli studenti Gymnázia Evolution Jižní Město (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Každou celou hodinu vyrazila průvodkyně se skupinkou návštěvníků na prohlídku budovy (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) První zastávkou bylo pracoviště lustrací. Jedna z evidencí spravovaná Archivem bezpečnostních složek, tj. kartotéka tzv. Studijního ústavu ministerstva vnitra, obsahuje přes 1 200 000 záznamů. (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Na tomto místě byli návštěvníci svědky prvního živého obrazu jak vystřiženého z našich archiválií – proběhl pohovor, který vyústil k podepsání tzv. vázacího aktu tajného spolupracovníka StB (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Velmi zajímavé bylo nahlédnutí na pracoviště digitalizace – každý pracovník tohoto oddělení naskenuje v průměru 550 listů denně a provoz se nezastavil ani kvůli Dni otevřených dveří (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Dalším místem, kam se běžný badatel nedostane, jsou depozitáře. Krabice, krabice, krabice… (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Průvodkyně zde seznámily návštěvníky s vhodnými podmínkami ukládání archiválií i se systémem výpůjček. Zmínily tady i zajímavou historii budovy, která je spojena s osudy rodiny zakladatele kabaretu Červená sedma, Jiřího Červeného. (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) O činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů by se dalo vyprávět hodiny, zvláště pokud ji prezentuje historik Libor Svoboda… (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Martin Valenta z ÚSTR přiblížil návštěvníkům především činnost lektorského oddělení. Mnozí si z této místnosti odnášeli nejednu publikaci z produkce ÚSTR. (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Aby se hosté snadněji přenesli do období normalizace, dostali od „svazačky“ medailonek jednoho z účastníků tzv. třetího odboje, kteří bojovali proti režimu v 70. letech a kteří již byli oceněni Ministerstvem obrany (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) V improvizované vyšetřovně StB asi nikomu do zpěvu nebylo. „Agent“, jehož se podařilo zavázat ke spolupráci na prvním stanovišti, právě donesl vyšetřovatelům nové informace… (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Informace se týkaly Otakara Michla, člena tzv. závadové mládeže, jehož si nechali vyšetřovatelé předvolat… (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) …a podrobili ho tvrdému výslechu. (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Nyní se jednalo jen o hranou scénku, ale pan Michl před čtyřiceti lety výslechy skutečně zažil. Ochotně pak vyprávěl, jak to tehdy skutečně probíhalo a jak se jeho vzpomínky liší od popisů ve vyšetřovacích spisech uložených v ABS. (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Prostředí 70. let evokovala i dobová výzdoba (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016) Návštěvníci dětského koutku – nová generace archivářů? (Praha, ABS Na Struze, 9.6.2016)