Den otevřených dveří ABS a ÚSTR

Den otevřených dveří ABS a ÚSTR ve čtvrtek 9.6.2016

Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů pořádají ve čtvrtek 9. června Den otevřených dveří v ABS – Branické náměstí 2, Praha 4; Na Struze 3, Praha 1; Brno – Kanice a v budově ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3.

Program – Archiv bezpečnostních složek

Při příležitosti Mezinárodního dne archivů, který připadá na 9. června, se pro Vás otevřou od 11 do 17 hodin všechny budovy ABS. V rámci komentovaných prohlídek (které začínají v 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hod.) můžete navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení spojená mj. s osudy účastníků 3. odboje. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností lustračního, digitalizačního a restaurátorského pracoviště. Na závěr Vám kolegové z Ústavu pro studium totalitních režimů stručně představí své aktivity. Program v jednotlivých budovách se mírně odlišuje:

Program – Ústav pro studium totalitních režimů


 

ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, 11–17 hod.

Komentované prohlídky: v 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin

Stanoviště:
 1. Badatelna
  Díky ojediněle liberální legislativě mají žadatelé v ČR takřka neomezený přístup k archiváliím vzniklým činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS se tak těší velkému zájmu badatelů. Ve třech jeho studovnách se ročně zaregistruje průměrně 1700 badatelů, kteří vykonají zhruba 4500 návštěv. V loňském roce jsme zájemcům zpřístupnili téměř 40 000 archiválií. Archiváři na tomto stanovišti stručně seznámí návštěvníky s náplní své práce a představí publikace ABS, k nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB.
 2. Depozitář
  Archiv bezpečnostních složek spravuje více než 17 000 běžných metrů archiválií, které se vztahují k období obou totalit. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukáží umístění archiválií, popíší vhodné podmínky pro jejich ukládání a pohovoří o proběhlé generální inventuře.
 3. Pracoviště digitalizace
  Oddělení digitalizace převádí originální dokumenty do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snadnější přístup k archiváliím a archiválie samotné tím chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu.
 4. Restaurátorská dílna
  Archiv jako moderní instituce věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování archiválií budou mít restaurátoři pro zájemce připravené zajímavé ukázky prací a materiálů. V části provozu hromadného odkyselování budou návštěvníci stručně seznámeni s přípravou archiválií, odkyselováním pomocí stroje Neschen C500 a závěrečnou kompletací po ošetření.
 5. Lustrační pracoviště
  Prvním krokem při vyhledávání osob v archiváliích ABS je prověření jmenných evidencí a databází. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence však spravuje pouze náš Archiv. Odborná pracovnice bude na Vaše přání v evidencích vyhledávat (v žargonu Archivu „lustrovat“) a pohovoří o komplikovaném systému lustrací.
 6. Prezentace ÚSTR
  Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí návštěvníky s projekty ÚSTR a popíší spolupráci s ABS. Nebude chybět ani nabídka četných publikací.
 7. Příběhy 3. odboje
  Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích zčásti i zažít – konkrétně se u nás seznámíte s některými osudy účastníků 3. odboje a s různými formami odboje a rezistence.
  Zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu vstoupil v platnost dne 17. listopadu 2011. Archiv bezpečnostních složek je institucí, jež vypracovává ke každé Žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu na dožádání Ministerstva obrany Odborné stanovisko (odesláno jich bylo již přes 3650). Délka vypracování jednoho Odborného stanoviska závisí na množství archiválií (často to znamená projít a pročíst několik tisíc, někdy i desítek tisíc stran inventarizovaného i neinventarizovaného archivního materiálu) a také na počtu Žádostí, vztahujících se k popisované problematice. Do procesu zpracovávání každé žádosti je kromě pracovníků samostatného Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb., zapojeno více jak šedesát pracovníků Archivu (šetření v evidencích, vyhledávání, restaurování, příprava na digitalizaci, digitalizace).

Navíc jsme pro zájemce připravili dětský koutek, a tak i Vaše malé děti se mohou seznámit s profesí archiváře, uložit si do depozitáře svoje výrobky, a archivovat je tak na věčné časy. Navíc o ně bude postaráno a Vy si budete moci projít s odborným průvodcem všechna stanoviště prohlídky.

 

ABS – Na Struze 3, Praha 1, 11–17 hod.

Komentované prohlídky: v 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin.

Stanoviště:
 1. Badatelna
  Díky ojediněle liberální legislativě mají žadatelé v ČR takřka neomezený přístup k archiváliím vzniklým činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS se tak těší velkému zájmu badatelů. Ve třech jeho studovnách se ročně zaregistruje průměrně 1700 badatelů, kteří vykonají zhruba 4500 návštěv. V loňském roce jsme zájemcům zpřístupnili téměř 40 000 archiválií. Archiváři na tomto stanovišti stručně seznámí návštěvníky s náplní své práce a představí publikace ABS, k nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB.
 2. Lustrační pracoviště
  Prvním krokem při vyhledávání v archiváliích ABS je prověření jmenných evidencí a databází. Kromě rozsáhlých evidencí StB Archiv spravuje i kartotéku tzv. Studijního ústavu ministerstva vnitra, která obsahuje přes 1 200 000 záznamů jmen osob, jež byly prověřovány v Československu po 2. světové válce.
 3. Pracoviště digitalizace
  Oddělení digitalizace převádí originální dokumenty do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snadnější přístup k archiváliím a archiválie samotné tím chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše, magnetofonové kazety a další typy materiálu.
 4. Depozitář
  Archiv bezpečnostních složek spravuje více než 17 000 bm archiválií, které se vztahují k období obou totalit. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku spisů a svazků, ukáží umístění archiválií, popíší vhodné podmínky pro jejich ukládání a pohovoří o proběhlé generální inventuře.
 5. Prezentace ÚSTR
  Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí návštěvníky s projekty ÚSTR a popíší spolupráci s ABS. Nebude chybět ani nabídka četných publikací.
 6. Příběhy 3. odboje
  Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích zčásti i zažít – konkrétně se u nás seznámíte s osudy účastníků 3. odboje.
  Zákon č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu vstoupil v platnost dne 17. listopadu 2011. Archiv bezpečnostních složek je institucí, jež vypracovává ke každé Žádosti o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu na dožádání Ministerstva obrany Odborné stanovisko (odesláno jich bylo již přes 3650). Délka vypracování jednoho Odborného stanoviska závisí na množství archiválií (často to znamená projít a pročíst několik tisíc, někdy i desítek tisíc stran inventarizovaného i neinventarizovaného archivního materiálu) a také na počtu Žádostí, vztahujících se k popisované problematice. Do procesu zpracovávání každé žádosti je kromě pracovníků samostatného Oddělení agendy zákona č. 262/2011 Sb., zapojeno více jak šedesát pracovníků Archivu (šetření v evidencích, vyhledávání, restaurování, příprava na digitalizaci, digitalizace).

Navíc jsme pro zájemce připravili dětský koutek, a tak i Vaše malé děti se mohou seznámit s profesí archiváře, uložit si do depozitáře svoje výrobky, a archivovat je tak na věčné časy. Navíc o ně bude postaráno a Vy si budete moci projít s odborným průvodcem všechna stanoviště prohlídky.

 

ABS – Brno-Kanice, 10 a 16 hod.

Ve čtvrtek 9. června 2016 bude také zpřístupněno pracoviště ABS v Kanicích u Brna. Objekt archivu se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat od brněnského vlakového nádraží tramvají č. 2, směr Stará Osada („Brno-Židenice, Stará Osada“). Zde je třeba přestoupit na autobus č. 201 a vystoupit na zastávce „Brno, Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za 10-12 minut dojde k budově archivu.

Zájemci si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice, budou moci zhlédnout vybrané dokumentární filmy s bezpečnostní tématikou a za doprovodu pracovníků ABS si prohlédnou depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem digitalizace i s provozem kanické badatelny.

Prohlídky archivu budou zahájeny v 10 a 16 hodin. Autobus linky č. 201 odjíždí ze Staré Osady z nástupiště č. 7 v 9:15 a 15:15 hodin.

 

ÚSTR, Siwiecova 2, Praha 3, 11–17 hod.

Komentované prohlídky: V 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 hodin, sraz vždy na vrátnici ÚSTR.

Stanoviště:
 1. Badatelna ABS
  Archiv bezpečnostních složek spravuje více než 17 000 běžných metrů archiválií, které se vztahují k období obou totalit. Díky ojediněle liberální legislativě mají žadatelé v ČR takřka neomezený přístup k archiváliím vzniklým činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a náš archiv se tak těší velkému zájmu badatelů. Ve třech jeho badatelnách se ročně zaregistruje průměrně 1700 badatelů, kteří vykonají zhruba 4500 návštěv. Archiváři stručně seznámí návštěvníky s náplní své práce a představí publikace ABS, k nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB. Přiblíží informace o tom, jak žádat o archiválie, jak lze snadno vyhledávat v našich evidencích, jaké jsou úskalí tohoto vyhledávání a představí projekt tzv. e-badatelny.
 2. Knihovna Jána Langoše
  Knihovna spravuje a zpřístupňuje úzce profilovaný fond, který zahrnuje české i zahraniční publikace, tiskoviny, dokumenty a elektronické zdroje zaměřené na historii totalitních režimů na území České republiky a ve světě. Knihovna zahájila svou činnost v roce 2008. Své jméno nese po významném československém a slovenském politikovi a zakladateli Ústavu pamäti národa v Bratislavě JÁNU LANGOŠOVI (1946–2006).
 3. Ředitelna
 4. Vzdělávání – Dějepis v 21. století
  Vzdělávání tvoří podstatnou část činnosti Ústavu pro studium totalitních režimů. Jádro činnosti spočívá v seminářích pro učitele a vývoji nových vzdělávacích aplikací a forem. Aktivity oddělení jsou inspirovány zahraničními didaktickými koncepty, zaměřujeme se na práci s medialitou historického poznání. Pilíř metodického přístupu tvoří využití filmu ve výuce dějepisu, lektoři a lektorky ale rozvíjejí i další způsoby zpřítomňování minulosti ve škole, například prostřednictvím historických pramenů. Nedílnou součástí metodiky oddělení je i podpora projektového vyučování na školách.
 5. Paměť národa
  Portál Paměť národa, který Ústav buduje společně s Českým rozhlasem a neziskovou organizací Post Bellum a dalšími partnery z ČR i ze zahraničí, patří dnes mezi největší veřejně přístupné sbírky pamětnických vzpomínek. Během Dne otevřených dveří Vám krátce představíme aktuální výsledky naší práce - především pak ukázky audiovizuální dokumentace.

K dispozici budou publikace ÚSTR a především všechny zájemce zveme na slavnostní spuštění muzea Gulag Online v Divadle na Perštýně od 19 hodin. Na večer je nutná rezervace, která probíhá přes www.gulag.cz