Archivní pomůcky bezpečnostních složek

Vážení badatelé,

vyhledavače umístěné na této části našich webových stránek Vám umožní si potvrdit, zda k subjektu, který Vás zajímá, byl před 15. únorem 1990 veden komunistickými bezpečnostními složkami operativní svazek a podívat se na příslušný záznam v registračním, popř. archivním protokolu, které byly za účelem kontroly svazkové agendy. Zároveň Vás upozorňujeme, že vyhledavače s evidenčními záznamy jsou pomůckami, které slouží pouze pro prvotní orientaci (mj. proto, že jsou průběžně doplňovány). Nemusíte v nich tedy najít vše, co má Archiv bezpečnostních složek k danému subjektu k dispozici. Pokud chcete informaci kompletní, postupujte podle návodu, uvedeného v části Jak žádat o archiválie. Nalezený záznam také automaticky neznamená, že archivní materiál k dané osobě fyzicky existuje a je uložen v Archivu bezpečnostních složek. Řada svazků či spisů byla před rokem 1990 fyzicky zničena a menší množství z nich je v utajovaném režimu stále v držení zpravodajských služeb České republiky.

 

Lupa
Vyhledávání v archivních pomůckách

V této části najdete zveřejněné registrační a archivní pomůcky z provenience jednotlivých rozvědných, kontrarozvědných a vyšetřovacích útvarů Státní bezpečnosti, včetně Vojenské kontrarozvědky, Zpravodajské správy Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic a Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA, které umožňují vyhledávání svazkové agendy, svazků objektových a agenturně pátracích, svazků a spisů všech dalších zájmových osob Státní bezpečnosti, včetně osob tzv. kontrarozvědně rozpracovávaných a pozorovaných i spolupracovníků či tajných spolupracovníků. Archiv bezpečnostních složek ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů dokončuje zveřejňování archivních pomůcek kontrarozvědných útvarů Státní bezpečnosti podle vzoru slovenského Ústavu pamäti národa v Bratislavě, který zveřejnil evidenční podklady krajských správ Státní bezpečnosti v Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích, včetně jejich předchůdců z období 1954 až 1990.

 

UPOZORNĚNÍ: ve vyhledávači nelze dohledat přes 600 evidenčních záznamů (jméno, příjmení, datum narození), vztahujících se k občanům České republiky, které byly na základě pravomocných soudních rozsudků o tzv. neoprávněnosti evidence v materiálech Státní bezpečnosti vymazány z informačního systému. Z důvodu ochrany archivních materiálů, vyplývající z ust. §  5 zákona č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů, nedochází k výmazu osobních jmen v originálech archiválií či dokumentů.

Poznámka: Pro vyhledávání musí být v prohlížeči povolen JavaScript.